PrtfectHouse5

บ้านเดี่ยว นวัตกรรมบ้านเย็น ประหยัดพลังงาน

เอสเกต พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก (กันตนา)

S Gate Premium กาญจนาภิเษก ซอยกันตนา

บ้านคุณภาพ พร้อมนวัตกรรมบ้านเย็น

ภายในตัวบ้านประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ในพื้นที่ 67 ตร.ว.
บ้านอยู่ตรงหัวมุมในโครงการ กว้างขวาง และโปร่ง อยู่สบาย เป็นบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดในโครงการเอสเกตพรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก

Location

ซ.บางใหญ่-บางคูลัด (ซอยกันตนา)

PrtfectHouse3

บ้านหลังหัวมุมของโครงการ เอสเกต พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก (กันตนา)

บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่สุดใน โครงการ

สนใจซื้อที่บ้านเดี่ยว คุณภาพ

ติดต่อสอบถามคุณฟ้า

080-6908232

บ้านเดี่ยวคุณภาพ

สนใจซื้อที่บ้านเดี่ยว คุณภาพ

ติดต่อสอบถามคุณฟ้า

080-6908232